Sprawny. Marketing

TYTUŁ: Sprawny. Marketing

CZĘSTOTLIWOŚĆ: kwartalnik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

MaxROY.com Sp. z o.o.
60-754 Poznań
www.sprawnymarketing.pl
EGZEMPLARZE ROZPOWSZECHNIONE ROCZNIE
Sprawny. Marketing
Średnia
Rozpowszechnianie płatne 1 353
Sprzedaż wydań drukowanych 1 353
Rozpowszechnianie bezpłatne 589
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.