Puls Medycyny

TYTUŁ: Puls Medycyny

CZĘSTOTLIWOŚĆ: dwutygodnik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Medicine Today Poland Sp. z o.o.
03-738 Warszawa
www.pulsmedycyny.pl
EGZEMPLARZE ROZPOWSZECHNIONE ROCZNIE
Puls Medycyny
Średnia
Rozpowszechnianie płatne 653
Sprzedaż wydań drukowanych 638
Rozpowszechnianie bezpłatne 11 937
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.