Puls Medycyny

TYTUŁ: Puls Medycyny

CZĘSTOTLIWOŚĆ: dwutygodnik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Medicine Today Poland Sp. z o.o.
03-738 Warszawa
www.pulsmedycyny.pl
ROZPOWSZECHNIANIE WYDANIA W KWARTALE SUMA: 63 960
-
Rozpowszechnianie Wydania 12 792
Sprzedaż wydania 541
Rozpowszechnianie Bezpłatne Wydania 12 251
Marka i jej treść w internecie
-
Strona internetowa www.pulsmedycyny.pl
POD TYM LINKIEM MOŻESZ POBRAĆ RAPORT: