Nowoczesna Uprawa

TYTUŁ: Nowoczesna Uprawa

CZĘSTOTLIWOŚĆ: miesięcznik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Ogólnopolski miesięcznik specjalistyczny, który jest jedynym czasopismem na rynku poświęconym wyłącznie polowej produkcji roślinnej. Skupia swoją uwagę na takich uprawach, jak zboża, kukurydza, rzepak, soja, ziemniak, burak cukrowy i rośliny pastewne. Tematyka obejmuje doradztwo w zakresie doboru odmian, regulacji odczynu gleby i żywienia roślin, siewu, pielęgnacji i ochrony roślin, a także zbioru i przechowywania plonów. Ukazuje się od października 2006 r. Więcej o tytule: www.nowoczesnauprawa.pl
Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „Apra” Sp. z o.o.
86-031 Osielsko
www.apra.pl
EGZEMPLARZE ROZPOWSZECHNIONE ROCZNIE
Nowoczesna Uprawa
Średnia
Rozpowszechnianie płatne 6 364
Sprzedaż wydań drukowanych 6 364
Rozpowszechnianie bezpłatne 2 008
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.