Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad

TYTUŁ: Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad

CZĘSTOTLIWOŚĆ: miesięcznik
TYP: Płatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: „Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa Sad” – wydawany od 2006 r. przez Plantpress Sp. z o.o. i kolportowany na terenie całego kraju. Porusza wszelkie zagadnienia związane z uprawą drzew owocowych. Zawarte w nim informacje dotyczącą doboru odmian, wyboru materiału szkółkarskiego, ochrony roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nawożenia, mechanizacji prac w gospodarstwie, cięcia i prowadzenia drzew oraz przechowalnictwa. Duża liczba materiałów przygotowywana jest przez redaktorów na podstawie wywiadów przeprowadzanych w najlepszych krajowych i zagranicznych gospodarstwach sadowniczych.
Średnia objętość 82 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

280 mm wysokości

200 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: kreda błysk

Środek: kreda półmat
Cennik reklam -

KONTAKT

Plantpress Sp. z o.o.
ul. Lea 114 a
30-133 Kraków
www.plantpress.pl
EGZEMPLARZE ROZPOWSZECHNIONE ROCZNIE
Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa – Sad
Średnia
Rozpowszechnianie płatne 3 715
Sprzedaż wydań drukowanych 3 183
Rozpowszechnianie bezpłatne 1 779
INFORMACJE WYDAWCY
PORTFOLIO TYTUŁU

Czereśnia, Informator - Biuletyn Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej. Do całorocznej prenumeraty - "Program ochrony roślin sadowniczych".

DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Współorganizator targów: Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO, Spotkania Sadownicze Sandomierz, organizator Letnich Pokazów Czereśniowych i innych konferencji. Uczestnik wszystkich targów branżowych , ogrodniczych – patron medialny.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.