Koncept Magazyn Akademicki

TYTUŁ: Koncept Magazyn Akademicki

CZĘSTOTLIWOŚĆ: miesięcznik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce. Medium przeznaczone jest dla naukowców, studentów, absolwentów, kadry akademickiej, menadżerów i wszystkich osób zainteresowanych życiem publicznym. Pismo dystrybuowane jest na największych polskich uczelniach, ale porusza także tematykę szeroko wykraczającą poza świat uniwersytecki. „Koncept” skupia się na perspektywach polskiej modernizacji -kondycji i problemach klasy średniej oraz inteligencji. Nie brakuje również tekstów z obszarów: ekonomii, rynku pracy, historii, kultury oraz sportu.
Średnia objętość 32 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

297 mm wysokości

210 mm szerokości
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
ul. ul. Solec 81b, lok. 73A
00-382 Warszawa
www.gazetakoncept.pl
ROZPOWSZECHNIONE EGZEMPLARZE ROCZNIE
Koncept Magazyn Akademicki
Średnia
Egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem 9 650
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.