Katalog Branżowy

TYTUŁ: Katalog Branżowy

CZĘSTOTLIWOŚĆ: kwartalnik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
Średnia objętość -
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

-

-
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Media Creations Adam Hordejuk
21-500 Biała Podlaska
www.media-creations.pl
ROZPOWSZECHNIONE EGZEMPLARZE ROCZNIE
Katalog Branżowy
Średnia
Egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem 30 100
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.