Informator Sadowniczy

TYTUŁ: Informator Sadowniczy

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 6 razy w roku
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Pierwszy w Polsce bezpłatny, cykliczny magazyn dla sadowników (6 numerów w roku). Kolportowany jest w największych rejonach sadowniczych Polski: dostarczany bezpłatnie bezpośrednio „pod drzwi” gospodarstw; rozdawany na targach, spotkaniach sadowniczych, w sklepach z artykułami ogrodniczymi i środkami produkcji dla sadowników oraz wysyłany do grup producenckich, doradców sadowniczych oraz oddziałów ODR.
Średnia objętość 20 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

395 mm wysokości

280 mm szerokości
Rodzaj papieru

Okładka: kreda błysk

Środek: kreda błysk
Cennik reklam -

KONTAKT

Plantpress Sp. z o.o.
ul. Lea 114 a
30-133 Kraków
www.plantpress.pl
ROZPOWSZECHNIONE EGZEMPLARZE ROCZNIE
Informator Sadowniczy
Średnia
Egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem 9 920
INFORMACJE WYDAWCY
DODATKOWE AKTYWNOŚCI

Współorganizator targów: Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO, Spotkania Sadownicze Sandomierz, organizator Letnich Pokazów Czereśniowych i innych konferencji. Uczestnik wszystkich targów branżowych , ogrodniczych – patron medialny.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.