Cyrkulacje

TYTUŁ: Cyrkulacje

CZĘSTOTLIWOŚĆ: dwumiesięcznik
TYP: Bezpłatny
ZASIĘG: Ogólnopolski
OPIS TYTUŁU: Dwumiesięcznik „Cyrkulacje” jest ogólnopolskim czasopismem branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej. bezpłatnie wysyłanym do 6000 osób związanych zawodowo z branżą HVAC, w tym do projektantów, wykonawców, producentów i dystrybutorów. Pismo trafia również do wszystkich bibliotek i czytelni szkół wyższych, które kształcą specjalistów z dziedziny wentylacji i klimatyzacji. Wydawca tytułu Stowarzyszenie Polska Wentylacja w ramach działalności edukacyjnej na łamach pisma propaguje wiedzę techniczną i informuje o nowościach oraz nowatorskich rozwiązaniach instalacyjnych.
Średnia objętość 80 str.
Podstawowa cena egzemplarzowa -
Wymiary

285 mm wysokości

210 mm szerokości
Rodzaj papieru -
Cennik reklam -

KONTAKT

Stowarzyszenie Polska Wentylacja

www.spw.pl
ROZPOWSZECHNIONE EGZEMPLARZE ROCZNIE
Cyrkulacje
Średnia
Egzemplarze rozpowszechnione bezpłatnie ogółem 5 561
Więcej informacji znajduje się na stronie:

Źródło: Polskie Badania Czytelnictwa: Audyt PBC oraz Badanie PBC „Zaangażowanie w reklamę”. Licencja – wyniki badania mogą być wykorzystywane bez ograniczeń czasowych i bez dodatkowych opłat, pod warunkiem wskazania w każdym przypadku ich źródła. Licencja nie obejmuje prawa modyfikowania wyników (w szczególności tworzenia z nich nowych wskaźników i elementów nowych wyników), ani wykorzystywania ich jako przedmiotu transakcji handlowej, za wyjątkiem płatnego rozpowszechniania artykułów prasowych internetowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych.