×

Pakiety pism

Pakiety są ofertą reklamową szeregu emisji w różnych tytułach prasowych objętych wspólną ofertą cenową. Prezentacja pakietów w przeglądarce z wynikami PBC ułatwia osobom planującym prasę szybkie i łatwe wykorzystanie ofert handlowych wydawców.