×

Badanie

Według: płci, wieku, wykształcenia lub losowo. W skali kraju, regionu, miasta lub gminy. We wszystkie dni tygodnia przez cały rok. 20 tys. respondentów w wieku od 15 do 75 lat pomaga planować i prowadzić kampanię reklamową w prasie oraz politykę wydawniczą.

Cel pomiaru

Dostarczenie informacji o liczbie czytelników poszczególnych tytułów prasowych wraz z charakterystyką tych czytelników pod względem cech istotnych dla planowania i prowadzenia kampanii reklamowych w prasie oraz polityki wydawniczej.

Zakres tematyczny Badania PBC

Badane jest czytelnictwo prasy ukazującej się w wersji papierowej i elektronicznej. Także cechy społeczno-demograficzne respondentów (mieszkańców gospodarstw domowych), ich zachowania i preferencje konsumenckie, stan posiadania dóbr i usług, styl życia, wartości, nastroje społeczne i konsumpcja mediów.

Metodologia badania

Zbudowana jest przez zespół ekspertów PBC w oparciu o międzynarodowe standardy wypracowane przez National Readership Survey w Wielkiej Brytanii, EMNID Institut GmbH w Niemczech oraz Centre d’Etudes des Supports de Publicite we Francji. Uwzględnia doświadczenia wydawców prasy w Polsce oraz wykonawcy badania – Kantar Polska S.A. W ciągu roku badaniom zostaje poddanych 20 tys. respondentów w zakresie ok. 180 tytułów prasowych.

Populacja

Badanie dostarcza informacji o czytelnictwie prasy mieszkańców Polski mających w dniu wywiadu od 15 do 75 lat.

Próba PBC

Próba badawcza dobierana jest w sposób losowy z operatu GUS: „Zbiór adresów mieszkań dla całej Polski z wykorzystaniem danych systemu TERYT-NOBC”. Tak, by w każdym miesiącu mogło powstać 1670 Wywiadów Zrealizowanych.
Schemat badawczy PBC opracowuje pod kątem czytelnictwa różnych rodzajów publikacji: ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych oraz różnych periodyczności.
Dobór respondentów w adresach mieszkalnych wylosowanych z Próby PBC.
PBC przekazuje próbę adresów wykonawcy badań. Na tej podstawie zatrudnieni przez wykonawcę ankieterzy dobierają respondentów w wieloosobowych gospodarstwach domowych. Odbywa się to według procedur- siatki Kisha.

Metoda realizacji badania

Badanie realizowane jest metodą standaryzowanego wywiadu indywidualnego wspomaganego komputerowo, prowadzonego przez ankieterów zatrudnionych przez wykonawcę – z użyciem należących do niego komputerów przenośnych (metoda CAPI). Do tego celu wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie firmy oraz Skrypt Czytelnictwa Tytułów tj. program komputerowy służący do realizacji części „czytelnictwo tytułów”, który zapewnia rotację i prezentację winiet. Program ten jest opracowany przez PBC.
Pomiar prowadzony jest w sposób ciągły, we wszystkie dni tygodnia przez cały rok z wyjątkiem nielicznych świąt.

Konstrukcja pomiaru

Pomiar składa się z czterech głównych części:
Pomiar czytelnictwa tytułów prasowych – realizowany łącznie z prezentacją winiet („czytelnictwo tytułów”)
Metryczka stała – pomiar podstawowych cech społeczno-demograficznych respondentów, gospodarstw domowych i głów gospodarstw domowych
Metryczka zmienna – pomiar dodatkowych cech społeczno-demograficzne respondentów, gospodarstw domowych i głów gospodarstw domowych, posiadania dóbr i usług oraz zachowań i preferencji konsumenckich, stylów życia i wartości, nastrojów społecznych, konsumpcji mediów (w tym moduł radiowy, użytkowanie witryn i portali internetowych zamawiającego badane z wykorzystaniem prezentacji winiet, zwyczaje konsumpcji Internetu) oraz pytań o zainteresowania tematyką redakcyjną.

Zakres czasowy czytelnictwa tytułów prasowych

W pierwszym etapie Badania Czytelnictwa PBC pytania o czytelnictwo tytułów prasowych odwołują się do okresu miesiąca w przypadku dzienników i okresu roku w przypadku pozostałych periodyczności. To jest pytanie screeningowe, którego wyniki nie są uwzględniane w publikowanych wynikach.
W drugim etapie badania pomiar odwołuje się:
Dla wydań drukowanych do okresów periodyczności bądź cyklu sezonowego tytułów prasowych.
Cykl sezonowy – okres czasu zdefiniowany dla każdej z periodyczności pism jako:

 • dzienniki – 1 tydzień (do 6 wydań),
 • tygodniki – 4 tygodnie (4 wydania),
 • dwutygodniki – 3 miesiące (6 wydań),
 • miesięczniki – 6 miesięcy (6 wydań),
 • dwumiesięczniki – 6 miesięcy (3 wydania),
 • kwartalniki – 12 miesięcy (4 wydania),
 • dodatki – 4 tygodnie (4 wydania).

Tytuły prasowe

Badaniem czytelnictwa objęte są tytuły prasowe ukazujące się w okresie, którego dotyczy badanie. PBC przyporządkowuje tytuły do grup tematycznych według profilu przedmiotowego, który ustalany jest w oparciu o analizę:

 • dominującej tematyki redakcyjnej pisma,
 • zakresu tematycznego treści redakcyjnych,
 • periodyczności,
 • ceny egzemplarzowej,
 • grupy docelowej,
 • jakości poligraficznej,
 • pozycjonowania pisma przez wydawcę.

Grupy tematyczne:

 1. dziennik
 2. dla rodziców
 3. dom & wnętrze
 4. kobiece: exclusive
 5. kobiece: people
 6. kobiece: historie
 7. kobiece: hobbystyczne
 8. kobiece: poradniki
 9. kobiece: rozrywka
 10. komputery
 11. męskie: hobby
 12. młodzieżowe
 13. ogłoszeniowe
 14. podróżnicze
 15. popularnonaukowe
  pozostałe
 16. społeczne
 17. sportowe
 18. telewizja
 19. zdrowie & uroda.