×

Nowe badanie PBC – Zaangażowanie w reklamę

Nowe badanie PBC Zaangażowanie w reklamę, to większa liczba przebadanych respondentów i bardziej szczegółowe dane oraz argumenty za skutecznością reklamy prasowej.

Kształt nowego badania powstał przy współpracy z wydawcami oraz przedstawicielami domów mediowych w oparciu o badania ze Stanów Zjednoczonych i Norwegii. W najbliższym czasie ze szczegółami projektu zapoznają się pracownicy biur reklamy wydawców prasy oraz mediaplannerzy, a następnie badanie zostanie upublicznione.

 

Powiększone badanie czytelnictwa jeszcze przed wakacjami

Nieprzerwanie od sierpnia 2018 roku, obok podstawowego badania czytelnictwa (metoda CAPI) realizowane jest dodatkowe badanie czytelnictwa w formie ankiety internetowej (metoda CAWI). Wywiad został wzbogacony o pytania czytelnictwa wraz z prezentacją pierwszych stron ostatnich czterech wydań każdego tytułu, które są na bieżąco aktualizowane i prezentowane respondentom w całej Polsce.

Liczba przebadanych respondentów wzrośnie do ponad 30 000 rocznie, co pozwoli użytkownikom naszego programu PBC Planner na dokładniejsze analizy czytelnictwa.

 

„Wywiad w sieci dla części naszych potencjalnych respondentów jest dużo bardziej naturalny niż spotkanie face – to – face z ankieterem. Dzięki temu docieramy do większej grupy osób bardzo aktywnych zawodowo czy osób młodych, co przekłada się na lepszą reprezentatywność zrealizowanej próby” – mówi Waldemar Izdebski, szef PBC.

 

Badanie reklamy prasowej z nowymi wskaźnikami dostępne jesienią 2019 r.

Największe w Polsce pasywne badane reklamy pozwoli zmierzyć zasięg reklamy, intensywność i jakość kampanii reklamowej w prasie. Będzie również możliwość wyliczenia nowych kosztów dotarcia do grup docelowych.

Reklama w prasie żyje tak długo, jak wydanie pisma. Jeden czytelnik wraca kilka razy do wydania, zauważa większą część reklam, niektóre widzi nawet kilkukrotnie, a za każdym razem skupia uwagę na jednej reklamie przez kilka sekund.

Odbiorca angażuje się w przekaz reklamowy, co zachęca go do doświadczania marki – konsument łączy się z marką.

PBC jest prekursorem badania eyetrackingowego w mediach w Polsce. Posiada własne programy, metodologię oraz sprzęt. Testy rozpoczęły się już w 2015 roku. Aktualnie PBC przebadało około 600 osób z całej Polski i ponad 2 000 różnych reklam w blisko 100 tytułach. Eyetracking rejestruje ruchy gałki ocznej, co pozwala określić, jak badani czytają gazety oraz na co zwracają uwagę skupiając się na reklamie.

 

Badanie eyetrackingowe może dać nam dużo więcej informacji na temat jakości wprowadzanej na rynek kampanii reklamowej oraz jej skuteczności. Co więcej, dzięki śledzeniu ruchów oka czytelnika mamy pewność, które elementy reklamy najbardziej przyciągnęły wzrok. Dzięki krótkim, szybko przemieszczającym się ruchom oka możemy wyciągnąć wnioski na temat podświadomego przetwarzania komunikatu. Długie, trwające kilkaset milisekund spojrzenia świadczą o dobrej jakości kontaktu z reklamą – możemy powiedzieć, że przekaz na pewno dotarł do czytelnika – mówi dr Ilona Kotlewska-Waś, analityk PBC, neurobiolog, adiunkt w Katedrze Kongwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Reklama w prasie jest wyjątkowa. Przygotowana z myślą o czytelniku konkretnego pisma, który jest gotów za nią zapłacić. Prasa jest medium, w którym reklama nie musi walczyć o uwagę odbiorcy ponieważ już ją ma. Czytelnicy zauważają prawie wszystkie reklamy zamieszczone w danym tytule. Wczytują się w nie i angażują w ich treść.