Kategoria Reklama prasowa

reklama prasowa do menadżerów
Reklama Prasowa – Grupa: Menadżerowie

Raport zawiera wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej: Menadżerowie, w skład której wchodzą: prezesi, dyrektorzy i menadżerowie w dużych firmach lub kierownicy średnich i małych zakładów pracy. Opublikowaliśmy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję tworzenia mediaplanu na podstawie wskaźników badania reklamy prasowej.

reklama prasowa w polsce
Reklama Prasowa – Grupa: 15-75 lat

Przedstawiamy wyniki badań reklamy prasowej dla grupy docelowej Polaków w wieku od 15 do 75 lat, czyli z perspektywy marketingowej dla całej populacji kraju. Prezentujemy nie tylko wyniki badań PBC, ale także instrukcję na temat tego, jak odczytywać poszczególne wskaźniki i samodzielne opracować profesjonalny mediaplan dla kampanii reklamowych w prasie.

mediaplan w badaniach reklamy prasowej
Reklama prasowa w mediaplanie

Program PBC Planner to nie tylko ogromne źródło wiedzy na temat prasy i jej czytelników, ale także praktyczne narzędzie pozwalające na tworzenie mediaplanów dla kampanii reklamowych w prasie. Badanie zaangażowania w reklamę pozwoliło na wprowadzenie zasięgów opartych o realne kontakty czytelnika z reklamą prasową.

schemat planowania reklamy prasowej
Skuteczność reklamy prasowej

Raport generowany w PBC Plannerze na temat zaangażowania w reklamę prasową pozwala uzyskać informacje na temat interakcji czytelnika z reklamą i zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną do planowania kampanii reklamowych. Wśród danych znajdują się m.in. informacje o liczbie kontaktów z reklamą czy czasie spędzonym przez czytelnika nad jej treścią.

nowa jakość badań konsumenckich okładka
Nowa jakość badań konsumenckich

Adaptacja kwestionariusza będzie polegała na tym, że zostanie on przystosowany indywidualnie do każdego z respondentów. Na podstawie danych socjodemograficznych i czytelniczych wybierzemy z puli pytań konsumenckich te, o które zapytamy badanego. Umożliwi to dodanie do ankiety nowych pytań na temat decyzji zakupowych.

co czytają właściciele firm
Czytelnicy-właściciele firm

Tym razem pod lupę wzięliśmy przedsiębiorców, a dokładniej te osoby, które nie tylko posiadają własną działalność gospodarczą, ale także kierują pracą innych osób. To pozwoliło nam wydzielić z grupy te osoby, które prowadzą jednoosobowe firmy.