Kategoria Raporty

rodzaje pism ikona
Rodzaje pism w badaniach PBC

Badania PBC obejmują bardzo różnorodne rodzaje i kategorie prasy wydawanej w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z podziałem tytułów prasowych na obszary, kategorie tematyczne i periodyczności. Grupowanie pism ułatwia analizę rynku prasowego i planowanie prasy. Grupy pism umożliwiają także bliższe zapoznanie się z aktualną sytuacją rynku prasowego tym osobom, które dopiero zaczynają swoją pracę zawodową w tej branży.

ikona-wpis-2
Rozpowszechnianie Tytułów Prasowych I kw. 2024

Przedstawiamy raport rozpowszechniania tytułów prasowych audytowanych w PBC w I kw. 2024 roku. W tym okresie rozdystrybuowano 74 048 092 egzemplarzy prasy drukowanej i cyfrowej. 94,73% stanowiła prasa płatna, a 5,27% prasa bezpłatna.

Ważną zaletą prasy jest możliwość dotarcia do precyzyjnych grup celowych zainteresowanych konkretnymi tematami, dlatego publikujemy dane z podziałem na kategorie tematyczne.

webinar prasa 2024
Webinar “Prasa drukowana i cyfrowa 2023/2024”

Publikujemy materiały ze spotkania, na którym eksperci rynku prasowego omówili aktualne trendy w prasie drukowanej i cyfrowej dla całej branży i wybranych segmentów prasy oraz PBC zaprezentowało nowe badania dla prasy: projekty „Total Reach” dla marek prasowych oraz „Prasa w mediach społecznościowych”.

koszty dotarcia ikona 2
Czy prasa ma wysokie koszty dotarcia?

W oprogramowaniu PBC Planner dostępne są wszystkie trzy koszty dotarcia, będące standardem na rynku mediowym. Ze względu na to, że każde medium ma swoją specyfikę, sposób obliczania poszczególnych parametrów może różnić się w zależności od medium. W tekście skoncentrujemy się na krótkim omówieniu wskaźników CPW, CPP i CPT.

wpis-grupy-celowe-2
Planowanie grup celowych w prasie – część szczegółowa

Zapraszamy do drugiej części poradnika dotyczącej tworzenia grup celowych w programie PBC Planner. PBC Planner posiada szereg dodatkowych właściwości, które mogą być przydatne przy zaawansowanej analizie grup celowych, takich jak tworzenie i porównywanie jednocześnie kilku wariantów grupy celowej czy przechodzenie między raportami.

poradnik grupy celowe w prasie
Planowanie grup celowych w prasie – część ogólna

PBC Planner daje bardzo szeroki zakres możliwości, jeżeli chodzi o wybór, modyfikacje i porównywanie grup celowych czytelników prasy. W poniższym tekście skoncentrujemy się na zaprezentowaniu podstawowych funkcjonalności programu związanych z wyborem grupy celowej. Wybór grupy celowej odbywa się identycznie w raportach Czytelnictwo oraz Media Plan.