Kategoria Raporty

raport prasowy ii kwartal 2023
Rozpowszechnianie Tytułów Prasowych II kwartał 2023

Przedstawiamy raport rozpowszechniania tytułów prasowych audytowanych w PBC w II kw. 2023 roku. W tym okresie rozdystrybuowano 79 314 712 egzemplarzy prasy drukowanej i cyfrowej. 94,14% stanowiła prasa płatna, a 5,86% prasa bezpłatna i dystrybucja promocyjna prasy.

Ważną zaletą prasy jest możliwość dotarcia do precyzyjnych grup celowych zainteresowanych konkretnymi tematami, dlatego publikujemy dane z podziałem na kategorie tematyczne.

koszty dotarcia ikona 2
Czy prasa ma wysokie koszty dotarcia?

W oprogramowaniu PBC Planner dostępne są wszystkie trzy koszty dotarcia, będące standardem na rynku mediowym. Ze względu na to, że każde medium ma swoją specyfikę, sposób obliczania poszczególnych parametrów może różnić się w zależności od medium. W tekście skoncentrujemy się na krótkim omówieniu wskaźników CPW, CPP i CPT.

wpis-grupy-celowe-2
Planowanie grup celowych w prasie – część szczegółowa

Zapraszamy do drugiej części poradnika dotyczącej tworzenia grup celowych w programie PBC Planner. PBC Planner posiada szereg dodatkowych właściwości, które mogą być przydatne przy zaawansowanej analizie grup celowych, takich jak tworzenie i porównywanie jednocześnie kilku wariantów grupy celowej czy przechodzenie między raportami.

poradnik grupy celowe w prasie
Planowanie grup celowych w prasie – część ogólna

PBC Planner daje bardzo szeroki zakres możliwości, jeżeli chodzi o wybór, modyfikacje i porównywanie grup celowych czytelników prasy. W poniższym tekście skoncentrujemy się na zaprezentowaniu podstawowych funkcjonalności programu związanych z wyborem grupy celowej. Wybór grupy celowej odbywa się identycznie w raportach Czytelnictwo oraz Media Plan.

webinar-post
Materiały z webinaru “Nowość w Polsce – zasięg prasy z podziałem na platformy czytania”

Publikujemy materiały z webinaru “Nowość w Polsce: zasięg prasy z podziałem na platformy czytania”. Agencja badawcza Kantar Polska oraz spółka Polskie Badania Czytelnictwa zaprezentowały nowe wyniki badań, które wzorem rozwiązań stosowanych na świecie, pokazują prasę jako medium wielokanałowe oraz wykazują, że zasięg prasy w ostatniej dekadzie nie zmienił się za to zmieniają się platformy czytania prasy.

poradnik-wspol
Współczytelnictwo – czym jest i jak je analizować?

W oprogramowaniu PBC Planner dostępna jest dodatkowa opcja tworzenia raportu Współczytelnictwo. Pomimo tego, że jest to dodatkowy raport, informacje na temat współczytelnictwa mogą okazać się pomocne w analizowaniu czytelnictwa prasy. Poniżej wyjaśniamy czym jest współczytelnictwo tytułów prasowych i je analizować.