Kategoria Badania

ikona_do_wpisow_poradnik
Liczba kontaktów z reklamą w piśmie i w kampanii

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszą częścią serii „Poradnik media plannera”! Pierwsza część dotyczy dwóch wskaźników reklamowych: Liczby kontaktów z reklamą w piśmie i Liczby kontaktów z reklamą w kampanii. Różnica pomiędzy nimi jest bardzo istotna, ponieważ jeden jest wskaźnikiem ilościowym a drugi wskaźnikiem jakościowym…

prasa angażuje liczba powrotów do pisma
Prasa angażuje!

Czytelnicy wielokrotnie wracają do pisma! Jedną z wielkich zalet prasy jest to, że czytelnicy powracają do jednego wydania pisma wielokrotnie. W badaniach czytelnictwa PBC bada cyklicznie konsumpcję wszystkich periodyczności pism przez czytelników w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami.

planowanie kampanii reklamowej w prasie
Zmiany w badaniach reklamy prasowej

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją na temat zmian, jakie zaszły w badaniach prasy Polskich Badań Czytelnictwa. Nowe badania koncentrują się na pomiarze zaangażowania czytelnika w reklamę prasową. Jest to zupełnie nowa jakość danych, pozwalająca na pomiar kontaktu czytelnika z reklamą. Więcej informacji na temat metodologii, inspiracji i zalet nowych badań znajduje się w materiale.

mediaplan w badaniach reklamy prasowej
Reklama prasowa w mediaplanie

Program PBC Planner to nie tylko ogromne źródło wiedzy na temat prasy i jej czytelników, ale także praktyczne narzędzie pozwalające na tworzenie mediaplanów dla kampanii reklamowych w prasie. Badanie zaangażowania w reklamę pozwoliło na wprowadzenie zasięgów opartych o realne kontakty czytelnika z reklamą prasową.

schemat planowania reklamy prasowej
Skuteczność reklamy prasowej

Raport generowany w PBC Plannerze na temat zaangażowania w reklamę prasową pozwala uzyskać informacje na temat interakcji czytelnika z reklamą i zdobyć praktyczną wiedzę potrzebną do planowania kampanii reklamowych. Wśród danych znajdują się m.in. informacje o liczbie kontaktów z reklamą czy czasie spędzonym przez czytelnika nad jej treścią.

nowa jakość badań konsumenckich okładka
Nowa jakość badań konsumenckich

Adaptacja kwestionariusza będzie polegała na tym, że zostanie on przystosowany indywidualnie do każdego z respondentów. Na podstawie danych socjodemograficznych i czytelniczych wybierzemy z puli pytań konsumenckich te, o które zapytamy badanego. Umożliwi to dodanie do ankiety nowych pytań na temat decyzji zakupowych.