×

10 zalet prasy

10 zalet prasy

1. Prasa angażuje:

Czytanie prasy to osobiste i angażujące zajęcie, które zaspokaja ciekawość, dostarcza informacji, wiedzy, skłania odbiorcę do refleksji.

Prasa koncentruje się na zainteresowaniach czytelnika i komunikuje się z nimi na różne sposoby: informacyjny, edukacyjny czy rozrywkowy. Ewoluuje zgodnie z oczekiwaniami odbiorcy oraz dostarcza najwięcej informacji skrojonych na miarę jego potrzeb. Czytelnik jest świadomym i zaangażowanym odbiorcą, dlatego staje się lojalny wobec tytułów, które selektywnie dobiera. Reklamy w prasie traktowane są jako integralna część magazynu. Tak samo jak artykuły, budzą emocje, sprawiają, że odbiorcy zastanawiają się, przyglądają i rozmyślają na ich temat. Pismo skłania do rozmów z innymi (o artykułach, kosmetykach, o tym co jest skuteczne, co warto polecić).
Na podstawie badań FGI copy-testy

2. Prasa wciąga:

W trakcie czytania prasy, aż 90% czytelników całkowicie wciąga się i oddaje tej czynności. Dzięki temu odbiór treści jest czysty i odbywa się w pełnym skupieniu.

Z badań wynika, że widownia telewizyjna jest poirytowana ilością reklam emitowanych w telewizji, a zjawisko zappingu (przeskakiwania z kanału na kanał) pojawia się bardzo często. Aż 80% respondentów uznało reklamę telewizyjną za najbardziej dokuczliwą (w radiu 13%, prasie 8%, kinie 3%, outdoor 2%)

Źródło: prezentacja Pro Media House, na podstawie badania Demoskopu

3. Prasa sprzedaje:

Wyniki badań dowodzą, że kampanie reklamowe zaplanowane z udziałem magazynów i prasy w media-mixie znacząco wpływały na wyższy poziom zwrotu na inwestycje reklamowe (ROI).

Zwiększone wydatki w prasie podniosły efektywność promocji sprzedaży tak samo dobrze, jak reklama telewizyjna.

Źródło: „Quantifying the sales impact of Magazine Advertising”

4. Czytelnicy generują wyniki:

Reklama w prasie pobudza i zachęca odbiorców do działania – od zmiany ich opinii, aż po dokonywanie zakupu.

Reklama w mediach drukowanych przekazuje pogłębiony komunikat. Poprzez szczegółowe idee, pomysły i hasła odbiorca może dowiedzieć się więcej o produkcie. Reklama w prasie może zawierać te elementy, które w TV nie zostały ujęte, bądź celowo nie zostały zaakcentowane.

Związek między reklamą a produktem czy brandem jest bardzo istotny.

Reklama w prasie wzmacnia wizerunek, modyfikuje go, rozszerza i rozpowszechnia przekaz. Czytelnik może szczegółowiej i dłużej poddawać się ekspozycji drukowanej.

5. Reklamy w prasie trwają, żyją:

Reklama w prasie może być analizowana tak długo jak tylko wzbudza zainteresowanie czytelnika, a czytelnik może do niej powracać wielokrotnie przy każdym kontakcie z pismem. W TV widz ma określoną ilość czasu (średnio 20-30 sekund) na odbiór. W prasie liczba generowanych kontaktów z reklamą może być bardzo duża biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część czytelników przechowuje egzemplarze i powraca do zawartych w nich treści kilkakrotnie w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku. Kolekcjonowanie dotyczy najczęściej magazynów specjalistycznych, branżowych, hobbystycznych.

6. Reklama prasowa promuje zarówno brand, jak i produkt:

Magazyny i gazety zwiększają konkurencyjność wizerunku marki. Marka zyskuje przewagę i wyróżnia się od innych przez częstszą i pogłębioną ekspozycję. Dzieje się to zgodnie z zasadą, że częściej wybierana i kupowana jest ta marka, o której wiemy najwięcej.

Treści redakcyjne niosą informacje o działaniu, składzie i zastosowaniu produktów, a prezentacje nowości lub testy utrwalają wizerunek, brand i opakowanie produktu. Niewątpliwym atutem prasy jest możliwość zamieszczania próbek, dzięki którym konsument może sprawdzić zapach, konsystencję, smak, czyli cechy produktu, które są bardzo istotne w podejmowaniu decyzji o zakupie. Próbki są odbierane przez czytelników, jako szacunek producenta do klienta. Sampling w prasie podnosi również prestiż marki.
Na podstawie FGI.

7. Prasa dociera efektywnie

Różnorodność tytułów na rynku prasy umożliwia precyzyjne docieranie do grup docelowych danych produktów. Badania czytelnictwa PBC i konsumenckie TGI dostarczają wiedzy o socjodemografii, stylach życia, statusie, zainteresowaniach czytelników, zachowaniach konsumenckich. Dzięki nim reklamodawcy mogą niezwykle precyzyjnie określać grupy docelowe swoich produktów oraz kontrolować dotarcie do tych grup. Często prasa jest jedynym medium, które efektywnie buduje zasięg np. luksusowe kosmetyki reklamowane są głównie w magazynach z wyższej półki. Magazyny specjalistyczne i hobbystyczne są jedyną skuteczną platformą komunikacji z odbiorcami np. magazyny budowlane, architektoniczne, wnętrzarskie, podróżnicze. Zaangażowanie odbiorcy rośnie wraz ze stopniem specjalizacji pisma – aż po „magazyny zainteresowań”, gdzie reklamy są czytane równie starannie, jak artykuły redakcyjne. Ważną cechą prasy jest możliwość przeprowadzenia kampanii o selektywnym zasięgu (działania przebiegające tylko w wybranych regionach lub w danych miastach np. prasa regionalna, wrzutki do pism w wybranych regionach lub sekcje w piśmie w części nakładu). Wyprodukowanie reklamy prasowej jest znacznie krótsze niż przygotowanie spotu TV.

8. Prasa buduje wiarygodność

Relacje jakie budują gazety i czasopisma z czytelnikami są o wiele silniejsze niż relacje budowane przez inne media. W opinii czytelników prasa doradza i umożliwia dokonywanie wyboru. Regularni czytelnicy mają swoich ulubionych autorów tekstów, piszą listy, maile, biorą udział w ankietach i na forum danego tytułu. Są aktywni.

Czytelnicy mają znacznie większe zaufanie do informacji zawartych w ulubionych pismach. I właśnie to zaufanie, wiarygodność wzmacnia przekaz reklamowy.

Konsumenci zwracają znacznie większą uwagę na reklamę w ich ulubionym czasopiśmie, gazecie niż na przykład na reklamę przy ich ulubionym programie TV czy stronie internetowej.

Źródło: „Media Choices”.

9. Prasa przyciąga uwagę różnych grup odbiorców

Gazety i czasopisma są skierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dojrzałych osób. Wraz z nasyceniem rynku wzrasta zapotrzebowanie na strategie osobowościowe, które wymagają precyzyjnego dotarcia do wybranej grupy docelowej. Regularni czytelnicy pism to częściej osoby zamożne, wykształcone, zatrudnione na średnich i wyższych stanowiskach, niż regularni widzowie telewizyjni. Im lepiej wykształcony, zamożny o sprecyzowanych poglądach i oczekiwaniach odbiorca tym więcej prasy i magazynów czyta a mniej ogląda telewizji. W przypadku produktów, które nie są adresowane do masowego odbiorcy – zdecydowanie lepiej korzystać z mediów drukowanych oraz radia i outdooru.

10. Prasa to medium kreatywne

W prasie oferta dla reklamodawców jest bardzo szeroka. Poza kilkudziesięcioma formatami reklamy na stronach w piśmie, istnieje cały szereg nietypowych form reklamy tj. książeczki, banderole, wrzutki, wklejki, paski zapachowe, kalki, zakładki, etc. Możliwości są niemal nieograniczone, a nowe, kreatywne formy zapadają w pamięć czytelników.