10 głównych zalet prasy

 

Prasa angażuje

1. Prasa angażuje:

Czytanie prasy to osobiste i wciągające zajęcie, które zaspokaja ciekawość, dostarcza informacji, wiedzy, skłania odbiorcę do zastanowienia, refleksji. 
Nawiązuje się wówczas wyjątkowa więź pomiędzy czytelnikiem a magazynami i gazetami, które czyta.

czytaj dalej...

 

Prasa stale towarzyszy w prywatnym i zawodowym życiu czytelnika. Buduje przyjaźń na wiele lat.

Czytelnik jest zaangażowanym i świadomym odbiorcą, który potrafi wybierać z pośród szerokiej ofert gazet codziennych i magazynów te, które w pełni odpowiadają jego potrzebom.

Od mody do technologii, poprzez wiadomości i komunikaty, aż po hobby. Prasa koncentruje się na zainteresowaniach czytelników i komunikuje się z nimi na mnóstwo sposobów: informacyjny, edukacyjny czy rozrywkowy. Prasa jest dopasowana do potrzeb czytelników. Wydawcy dbają i dążą do tego, aby jak największa ilość materiałów redakcyjnych była chętnie czytana. Stąd pisma ewoluują zgodnie z oczekiwaniami odbiorców, szybko reagują na postulaty zmian. Dzięki temu dostarczają najwięcej informacji skrojonych na miarę potrzeb czytelników.

Magazyny i gazety są postrzegane jako pełne, kompletne medium, a reklamy w nich zawarte są odbierane jako integralna część każdego pisma. Zawartość redakcyjna i reklamowa pisma może w jednakowym stopniu informować i zabawiać, dostarczać rozrywki. 

Reklamy budzą emocje, sprawiają, że odbiorcy uśmiechają się, zastanawiają, przyglądają i rozmyślają na ich temat, pragną, rozpamiętują i rozmawiają o nich i reklamowanych produktach.

Jak wynika z badań prasy kobiecej, dla większości czytelniczek czytanie kojarzy się z relaksem, pewnego rodzaju intymnością, co wpływa na odbiór reklamy. Pismo skłania do rozmowy z koleżankami (o artykułach, kosmetykach, o tym co jest skuteczne, co warto polecić).

 

Na podstawie badań FGI copy-testy.

 

Prasa wciąga2. Prasa wciąga:

W trakcie czytania prasy, aż 90% czytelników całkowicie wciąga się i oddaje tylko tej czynności. Podstawową zaletę mediów drukowanych jest to, że czytelnicy nie oddają się innym zajęciom podczas czytania. Dzięki temu odbiór jest czysty i odbywa się w pełnym skupieniu.

czytaj dalej...

 

Z badań wynika, że czytelnicy preferują czytanie w spokojnym miejscu o takiej porze dnia, kiedy nic nie zakłóca tej czynności.

W porównaniu z innymi mediami odbiorcy prasy najrzadziej wykonują jakiekolwiek czynności podczas czytania.
Z badań wynika również, że widownia telewizyjna jest poirytowana ilością reklam emitowanych w telewizji, a zjawisko zappingu (przeskakiwania z kanału na kanał) pojawia się bardzo często.
Aż 80% respondentów uznało reklamę telewizyjną za najbardziej dokuczliwą (w radio 13%, w prasie 8%, kinie 3%, outdoor 2%).

 

Źródło: prezentacja Pro Media House, na podstawie badania Demoskopu

Prasa sprzedaje3. Prasa sprzedaje:

Wyniki wielu analiz i badań dowodzą, że kampanie reklamowe zaplanowane z udziałem magazynów i prasy w media-mixie znacząco wpływały na wyższy poziom zwrotu na inwestycje reklamowe (ROI).

 

czytaj dalej...

 

Zwiększone wydatki w prasie podniosły efektywność promocji sprzedaży tak samo dobrze, jak reklama telewizyjna.

 

Źródło: „Quantifying the sales impact of Magazine Advertising”

 

Czytelnicy generują wyniki4. Czytelnicy generują wyniki:

Reklama w prasie wzmacnia, modyfikuje wizerunek, rozszerza przekaz i rozpowszechnia go. Widz rozumie przekaz telewizyjny, zaś czytelnik może szczegółowiej i dłużej poddawać się ekspozycji drukowanej.

 

czytaj dalej...

Reklama w mediach drukowanych generuje pogłębiony komunikat. Poprzez szczegółowe idee, pomysły, odbiorca może dowiedzieć się więcej o produkcie. 

Reklama w prasie może zawierać te elementy, które w TV nie zostały ujęte, bądź celowo nie zostały zaakcentowane. 
Związek między reklamą a produktem czy brandem jest bardzo istotny. Reklama TV niesie niebezpieczeństwo, że wrażenia, emocje konsumenta przysłonią zamierzony przekaz reklamowy. Są typy reklam, które budzą uprzedzenia, bowiem zwykle koncentrują się na tych samych elementach   np. reklamy proszków do prania. Również pojawiające się w reklamach celebrity w różnym stopniu mogą wpływać na odbiór reklamy. Zatem reklamy prasowe mogą więc świadomie zawierać inne formy wyrazu i koncentrować uwagę na innych elementach.

Reklama w prasie pobudza i zachęca odbiorców do działania– poprzez zmianę ich opinii, aż po dokonywanie zakupu.

Reklamy w prasie żyją dłużej5. Reklamy w prasie żyją dłużej:

Reklama w prasie może być studiowana, analizowana tak długo jak tylko wzbudza zainteresowanie czytelnika, a czytelnik może do niej powracać wielokrotnie przy każdym kontakcie z pismem.

 

czytaj dalej...

 

W TV widz ma określoną ilość czasu średnio 20-30 sekund na odbiór, nawet jeśli ta reklama mu się bardzo podoba a produkt budzi jego zainteresowanie.
Liczba generowanych kontaktów z reklamą może być bardzo duża biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część czytelników przechowuje egzemplarze i powraca do zawartych w nich treści kilkakrotnie w ciągu tygodnia, miesiąca czy roku.
Kolekcjonowanie dotyczy najczęściej magazynów specjalistycznych, branżowych, hobbystycznych.

Reklama prasowa promuje zarówno brand jak i produkt6. Reklama prasowa promuje zarówno brand jak i produkt:

Magazyny i gazety zwiększają konkurencyjność wizerunku marki. Marka zyskuje przewagę i wyróżnia się od innych przez częstszą i pogłębioną ekspozycję. Z doświadczenia wiadomo, że częściej wybierana, kupowana jest ta marka, o której wiemy najwięcej.

czytaj dalej...

 

Treści redakcyjne niosą informacje o działaniu, składzie i zastosowaniu produktów. A prezentacje nowości lub testy utrwalają wizerunek, brand i opakowanie produktu. Niewątpliwym atutem prasy jest możliwość zamieszczania próbek, dzięki którym konsument może sprawdzić te cechy produktu jak zapach, konsystencja, smak, które są bardzo istotne w podejmowaniu decyzji o zakupie. Próbki są odbierane przez czytelników jako wyraz sympatii pisma ale przede wszystkim szacunek producenta do klienta. Sampling w prasie podnosi prestiż marki – na podstawie FGI.

A zalety, benefity płynące z użytkowania produktu mogą być komunikowane w prasie w sposób ciągły. 

Prasa dociera efektywnie7. Prasa dociera efektywnie:

Ogromna różnorodność tytułów na rynku prasy umożliwia precyzyjne wręcz docieranie do grup docelowych danych produktów. Badania czytelnictwa PBC i konsumenckie TGI (również ankiety redakcyjne) dostarczają wiedzy o socjodemografii, stylach życia, statusie, zainteresowaniach czytelników, zachowaniach konsumenckich. Dzięki nim reklamodawcy mogą niezwykle precyzyjnie określać grupy docelowe swoich produktów oraz kontrolować dotarcie do tych grup.

czytaj dalej...

 

Bogactwo tematyczne prasy sprzyja targetowaniu i docieraniu nawet do bardzo niszowych grup odbiorców. Reklamując się w mediach drukowanych można uniknąć generowania niepotrzebnych kontaktów z odbiorcami, którzy nie stanowią grupy potencjalnych konsumentów. Korzystanie z telewizji w przypadku wąsko zdefiniowanej grupy odbiorców jest nieefektywne.
Często prasa jest jedynym medium, które efektywnie buduje zasięg np. luksusowe kosmetyki reklamowane są prawie wyłącznie w magazynach z wyższej półki. Magazyny specjalistyczne i hobbystyczne są jedyną skuteczną platformą komunikacji z odbiorcami, np. magazyny budowlane, architektoniczne, wnętrzarskie, podróżnicze. Zaangażowanie odbiorcy rośnie wraz ze stopniem specjalizacji pisma – aż po „magazyny zainteresowań”, gdzie reklamy są czytane równie starannie jak artykuły redakcyjne.
Ważną cechą prasy jest możliwość przeprowadzenia kampanii o selektywnym zasięgu (działania przebiegające tylko w wybranych regionach lub w danych miastach, np. prasa regionalna, wrzutki do pism w wybranych regionach, lub sekcje w piśmie w części nakładu – Murator mazowiecki, śląski). Również często wyprodukowanie reklamy prasowej jest znacznie krótsze niż przygotowanie spotu TV.

Prasa buduje wiarygodność8. Prasa buduje wiarygodność:

Relacje jakie budują gazety i czasopisma z czytelnikami są o wiele silniejsze niż relacje budowane przez inne media. W opinii czytelników prasa doradza i umożliwia dokonywanie wyboru. Pisma „rozmawiają” z czytelnikami. Regularni czytelnicy mają swoich ulubionych autorów tekstów, piszą listy, maile, biorą udział w ankietach i na forum danego tytułu. Są aktywni. 

czytaj dalej...

 

Czytelnicy swoich ulubionych pism mają znacznie większe zaufanie do informacji w nich zawartych.  I właśnie to zaufanie, wiarygodność wzmacnia przekaz reklamowy.
Konsumenci zwracają znacznie większą uwagę na reklamę w ich ulubionym czasopiśmie, gazecie niż na przykład na reklamę przy ich ulubionym programie TV czy stronie internetowej.

 

Źródło: „Media Choices”.

Prasa przyciąga uwagę różnych grup odbiorców9. Prasa przyciąga uwagę różnych grup odbiorców:

Gazety i czasopisma są skierowane zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych osób. Wraz z nasyceniem rynku wzrasta zapotrzebowanie na strategie osobowościowe, które wymagają precyzyjnego dotarcia do wybranej grupy docelowej.

 

czytaj dalej...

 

Regularni czytelnicy pism to częściej osoby zamożne, wykształcone, zatrudnione na średnich i wyższych stanowiskach, niż regularni widzowie telewizyjni.

Im lepiej wykształcony, zamożny o sprecyzowanych poglądach i oczekiwaniach odbiorca tym więcej prasy i magazynów czyta a mniej ogląda telewizji.

W przypadku produktów, które nie są adresowane do masowego odbiorcy – zdecydowanie lepiej korzystać z mediów drukowanych oraz radia i outdooru.

Prasa to medium kreatywne10. Prasa to medium kreatywne:

W prasie oferta dla reklamodawców jest bardzo szeroka. Poza kilkudziesięcioma formatami reklamy na stronach w piśmie, istnieje cały szereg nietypowych form reklamy tj. książeczki, banderole, wrzutki, wklejki, paski zapachowe, kalki, zakładki, etc.
Możliwości są niemal nieograniczone, a nowe, kreatywne formy zapadają w pamięć czytelników. 

Partnerzy

Partnerzy

-->