O Spółce

Kim jesteśmy

 

Spółka Polskie Badania Czytelnictwa powstała jesienią 1997 roku. Do istnienia powołali ją wydawcy prasy, którym zależało na wypracowaniu powszechnie uznawanego standardu badań czytelnictwa i zapewnieniu wiarygodności ich wyników. Podejście to sprawiło, że wokół spółki zgromadzili się wydawcy wszystkich rodzajów prasy: dzienników ogólnopolskich, dzienników regionalnych, tygodników, magazynów kolorowych oraz prasy fachowej. Z doświadczenia PBC korzystają też niemal wszystkie agencje reklamowe i domy mediowe.

 

czytaj dalej ...Właścicielem spółki PBC jest Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP), instytucja skupiająca zarówno wydawców prasy, jak i ogłoszeniodawców oraz agencje reklamowe. Innymi słowy są to przedstawiciele wszystkich grup zainteresowanych istnieniem standardu badawczego i wykorzystujących jego wyniki w swojej działalności. Radę Nadzorczą Spółki PBC tworzą przedstawiciele firm finansujących badania czytelnictwa.

W celu zagwarantowania jak najwyższej jakości badań PBC od grudnia 2003 r. nad metodologią i realizacją projektu badawczego PBC dodatkową kontrolę sprawuje Zespół Ekspertów PBC, których głównym zadaniem jest zatwierdzanie metodologii badań oraz nadzór nad ich realizacją. Od 1999 roku badania PBC realizuje firma Millward Brown - największy ośrodek badań marketingowych w Polsce.

Obecnie projekt badawczy PBC składa się ze standardowego badania czytelnictwa (PBC), przeprowadzanego na próbie około 20.000 respondentów w roku. Obejmuje ono prawie 180 tytułów prasowych.

Misja

 

Misją spółki jest zagwarantowanie pełnego obiektywizmu, niezależności i zgodności z najwyższej klasy standardami międzynarodowymi badań czytelnictwa prasy w Polsce.

 

czytaj dalej...

 

Gwarancją sukcesu projektu badawczego PBC jest wypracowany, stabilny standard badawczy, doceniany zarówno przez wydawców prasy, domy mediowe jak i agencje reklamowe. To dzięki niemu możliwe jest profesjonalne planowanie mediów oraz opracowanie strategii rozwoju poszczególnych tytułów.

Struktura

struktura pbc

 

Właścicielem Spółki jest Związek Kontroli Dystrybucji Prasy (ZKDP).


Zjazd ZKDP wybiera Zarząd, który jest organem wykonawczym Spółki.


Organem ustawodawczym jest Rada Nadzorcza.


Nad realizacją badania czuwa Zespół PBC.


Nad metodologią badania - Zespół Ekspertów i Zespół Metodologiczny.

 
 

Partnerzy

Partnerzy

-->