Partnerzy PBC

ZKDP

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

Właściciel Spółki Polskie Badania Czytelnictwa - to organizacja pracodawców zajmujących się wydawaniem prasy, prowadzących działalność reklamową, ogłoszeniową, kolporterską, internetową.

 

czytaj dalej...

 

Właściciel Spółki Polskie Badania Czytelnictwa - to organizacja pracodawców zajmujących się wydawaniem prasy, prowadzących działalność reklamową, ogłoszeniową, kolporterską, internetową.

ZKDP zarejestrowano w czerwcu 1994 r.  Zebrane i weryfikowane przez Związek dane wykorzystywane są na różne sposoby. Przede wszystkim jednak mają z jednej strony potwierdzić pozycję danego tytułu na rynku, z drugiej zaś umożliwić precyzyjne planowanie mediów przez agencje reklamowe i ogłoszeniodawców. Obok wyników badań czytelnictwa, jest to podstawowe źródło informacji pozwalające podjąć najtrafniejszą decyzję przy planowaniu kampanii reklamowych.

 

Więcej na stronie: www.zkdp.pl

IWP

Izba Wydawców Prasy

Powstała 30 marca 1996, skupia wydawców gazet ogólnokrajowych i regionalnych oraz czasopism, od samego początku eksperci Izby reprezentują interesy wydawców wobec władz państwowych, uczestnicząc w istotnych dla środowiska posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, czy też spotykając się z reprezentantami rządu. Izba wspiera wydawców również poprzez szkolenia i usługi prawne, sporządzając szereg ekspertyz dotyczących spraw podatkowych. Bierze też czynny udział w promocji czytelnictwa prasy.

czytaj dalej...

 

IWP współdziała z Polską Izbą Druku i Polską Izbą Książki, jest też członkiem dwóch międzynarodowych związków wydawców: gazet - WAN (World Association of Newspapers) i magazynów - FIPP (International Federation of Periodical Press) oraz europejskiego stowarzyszenia wydawców prasy - ENPA (European Newspaper Publishers Association) oraz FAEP (European Federation of Magazine Publisher). 

Izba Wydawców Prasy jest organizacją zawodową, apolityczną, otwartą dla każdego wydawcy prasy - wystarczy tylko, by ten spełniał wymogi uzyskania oznaczenia symbolem ISSN.

 

Więcej na stronie: www.iwp.pl

SAR

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

SAR zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 73 podmiotów - 36 agencji reklamowych, 3 agencje interaktywne, 19 agencji brand design i 15 domów mediowych, które działa na rzecz promowania i tworzenia bardziej efektywnej komunikacji marketingowej oraz promowania środowiska reklamowego w Polsce.

czytaj dalej...

 

Założone w 1997 r.W 1999 r. SAR przystąpił do European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie funkcjonującego w Brukseli pod nazwą European Association of Communications Agencies (EACA).Jest przedstawicielem w Polsce międzynarodowego konkursu Cannes Lions oraz kreatywnej platformy medialnej Shots. SAR współpracuje z międzynarodowymi Stowarzyszeniami Reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E.

Najważniejszym rokrocznym przedsięwzięciem SAR jest organizacja trzech wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji:

- Effie Awards – międzynarodowy konkurs efektywności komunikacji marketingowej
- Media Trendy – konkurs innowacyjności w mediach i reklamie (fajnie byłoby napisać, że byliście Partnerem Merytorycznym konferencji)
- Polski Konkurs Reklamy KTR - nagradza szeroko rozumianą kreatywność wizualną, kreatywne koncepcje komunikacyjne, działalność twórców reklamy

 

Więcej na stronie: www.sar.org.pl

SMG

Millward Brown

Wykonawca Badania PBC - jest międzynarodowym instytutem badawczym, specjalizuje się w badaniach oddziaływania przekazu reklamowego i kondycji marek, zaawansowanych badaniach jakościowych oraz badaniach mediów.

czytaj dalej...

 

Ten największy ośrodek badań marketingowych w Polsce, oprócz biura centralnego i laboratoriów badawczych w kluczowych miastach Polski, zbudował ogólnopolską sieć ankieterską, obejmującą ponad 1500 ankieterów.

Merytoryczni pracownicy instytutu oprócz starannego akademickiego wykształcenia odbyli szereg kursów z zakresu metodologii badań rynku i opinii publicznej. Istotny również jest profesjonalizm cyklicznie szkolonych ankieterów SMG/KRC - ich praca poddawana jest ciągłej, drobiazgowej kontroli. Cechą charakterystyczną osób zatrudnionych w SMG/KRC są reguły etyki badań sformułowanych przez European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), które przyświecają ich pracy. SMG/KRC łączy najwyższe standardy badawcze oparte na sprawdzonych technikach badania rynku z najnowszymi osiągnięciami akademickiej psychologii, socjologii i ekonomii.

 

Więcej na stronie: http://www.millwardbrown.com/pl 

Partnerzy

Partnerzy

-->