Pakiety pism

 

 

Pakiety są ofertą reklamową szeregu emisji w różnych tytułach prasowych objętych wspólną ofertą cenową. Prezentacja pakietów w przeglądarce z wynikami PBC ułatwia osobom planującym prasę szybkie i łatwe wykorzystanie ofert handlowych wydawców.

Pełna lista prezentowanych z wynikami PBC pakietów, do pobrania poniżej.
 

Partnerzy

Partnerzy

-->