×

Partnerzy PBC

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy

Właściciel Spółki Polskie Badania Czytelnictwa – to organizacja pracodawców zajmujących się wydawaniem prasy, prowadzących działalność reklamową, ogłoszeniową, kolporterską, internetową.

 

Właściciel Spółki Polskie Badania Czytelnictwa – to organizacja pracodawców zajmujących się wydawaniem prasy, prowadzących działalność reklamową, ogłoszeniową, kolporterską, internetową.
ZKDP zarejestrowano w czerwcu 1994 r. Zebrane i weryfikowane przez Związek dane wykorzystywane są na różne sposoby. Przede wszystkim jednak mają z jednej strony potwierdzić pozycję danego tytułu na rynku, z drugiej zaś umożliwić precyzyjne planowanie mediów przez agencje reklamowe i ogłoszeniodawców. Obok wyników badań czytelnictwa, jest to podstawowe źródło informacji pozwalające podjąć najtrafniejszą decyzję przy planowaniu kampanii reklamowych.

Więcej na stronie: www.zkdp.pl

Izba Wydawców Prasy

Powstała 30 marca 1996, skupia wydawców gazet ogólnokrajowych i regionalnych oraz czasopism, od samego początku eksperci Izby reprezentują interesy wydawców wobec władz państwowych, uczestnicząc w istotnych dla środowiska posiedzeniach komisji sejmowych i senackich, czy też spotykając się z reprezentantami rządu. Izba wspiera wydawców również poprzez szkolenia i usługi prawne, sporządzając szereg ekspertyz dotyczących spraw podatkowych. Bierze też czynny udział w promocji czytelnictwa prasy.

 

IWP współdziała z Polską Izbą Druku i Polską Izbą Książki, jest też członkiem dwóch międzynarodowych związków wydawców: gazet – WAN (World Association of Newspapers) i magazynów – FIPP (International Federation of Periodical Press) oraz europejskiego stowarzyszenia wydawców prasy – ENPA (European Newspaper Publishers Association) oraz FAEP (European Federation of Magazine Publisher).
Izba Wydawców Prasy jest organizacją zawodową, apolityczną, otwartą dla każdego wydawcy prasy – wystarczy tylko, by ten spełniał wymogi uzyskania oznaczenia symbolem ISSN.

Więcej na stronie: www.iwp.pl

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

SAR zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 73 podmiotów – 36 agencji reklamowych, 3 agencje interaktywne, 19 agencji brand design i 15 domów mediowych, które działa na rzecz promowania i tworzenia bardziej efektywnej komunikacji marketingowej oraz promowania środowiska reklamowego w Polsce.

 

Założone w 1997 r.W 1999 r. SAR przystąpił do European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie funkcjonującego w Brukseli pod nazwą European Association of Communications Agencies (EACA).Jest przedstawicielem w Polsce międzynarodowego konkursu Cannes Lions oraz kreatywnej platformy medialnej Shots. SAR współpracuje z międzynarodowymi Stowarzyszeniami Reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E.
Najważniejszym rokrocznym przedsięwzięciem SAR jest organizacja trzech wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji:
– Effie Awards – międzynarodowy konkurs efektywności komunikacji marketingowej
– Media Trendy – konkurs innowacyjności w mediach i reklamie (fajnie byłoby napisać, że byliście Partnerem Merytorycznym konferencji)
– Polski Konkurs Reklamy KTR – nagradza szeroko rozumianą kreatywność wizualną, kreatywne koncepcje komunikacyjne, działalność twórców reklamy

Więcej na stronie: www.sar.org.pl

Kantar Millward Brown

Wykonawca Badania PBC – jest międzynarodowym instytutem badawczym, specjalizuje się w badaniach oddziaływania przekazu reklamowego i kondycji marek, zaawansowanych badaniach jakościowych oraz badaniach mediów.

Ten największy ośrodek badań marketingowych w Polsce, oprócz biura centralnego i laboratoriów badawczych w

 

 

kluczowych miastach Polski, zbudował ogólnopolską sieć ankieterską, obejmującą ponad 1500 ankieterów.
Merytoryczni pracownicy instytutu oprócz starannego akademickiego wykształcenia odbyli szereg kursów z zakresu metodologii badań rynku i opinii publicznej. Istotny również jest profesjonalizm cyklicznie szkolonych ankieterów Kantar Millward Brown – ich praca poddawana jest ciągłej, drobiazgowej kontroli. Cechą charakterystyczną osób zatrudnionych u Wykonawcy Badania PBC są reguły etyki badań sformułowanych przez European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), które przyświecają ich pracy. Kantar Millward Brown łączy najwyższe standardy badawcze oparte na sprawdzonych technikach badania rynku z najnowszymi osiągnięciami akademickiej psychologii, socjologii i ekonomii.

Więcej na stronie: www.millwardbrown.com/pl