Aktualności


20.10.2015

Powstało Porozumienie Badaczy Mediów

 

Największe polskie organizacje specjalizujące się w pomiarze mediów, zawiązały Porozumienie Badaczy Mediów. Pierwszą inicjatywą organizacji jest konferencja poświęcona standardom pomiaru konsumpcji prasy, radia, telewizji, internetu oraz monitoringu reklam. Jej adresatami są dziennikarze specjalizujący się w tematyce mediów i badań rynkowych.

Porozumienie Badaczy Mediów (PBM) zawiązało się we wrześniu br. w Warszawie. Inicjatywę utworzyły organizacje odpowiadające za standardy pomiaru mediów na polskim rynku: prasy (Polskie Badania Czytelnictwa), telewizji (Nielsen), radia (Komitet Badań Radiowych), internetu (Polskie Badania Internetu), monitoringu rynku reklamy (Kantar Media). Misją Porozumienia Badaczy Mediów jest budowanie wartości i wiarygodności badań mediów, promowanie badań będących standardami na rynku (akceptowanymi przez większość graczy: właścicieli mediów, agencje mediowe i reklamodawców) oraz promowanie dobrych praktyk badawczych i standardów jakości w realizacji badań.

Porozumienie Badaczy Mediów stawia sobie za cel edukowanie liderów opinii mediowej w zakresie współodpowiedzialności za badania mediów oraz promowanie wśród nich odpowiedzialnego wykorzystania wyników mediów. PBM zamierza też promować dobre praktyki w zakresie tworzenia publikacji dotyczących badań mediów i dostarczać narzędzia ułatwiające dostęp do wyników badań. Cele te będą realizowane za pomocą strony internetowej Porozumienia www.badaniamediow.pl, szkoleń, konferencji i warsztatów oraz publikacji własnych.

W najbliższym czasie, 16 listopada br. odbędzie się konferencja poświęcona badaniom konsumpcji mediów w Polsce. Jest ona przeznaczona dla dziennikarzy specjalizujących się w tematyce mediów i badań rynkowych. Podczas wydarzenia zostaną przedstawione metodologie oraz sposoby analizy i wnioskowania na podstawie badań czytelnictwa prasy, słuchalności radia, oglądalności telewizji, korzystania z internetu oraz monitoringu rynku reklamy. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą prof. Bogusław Pawłowski – antropolog, Paweł Gala – managing partner w domu mediowym MEC oraz Maria Zawała i Karol Gruszka z „Dziennika Zachodniego”, gazety nagrodzonej w ub.r. nagrodą Grand Press Digital za wzorcowe wykorzystanie najnowszych narzędzi cyfrowych w pracy dziennikarzy.

W ramach kolejnych inicjatyw, Porozumienie Badaczy Mediów zamierza stworzyć zasady publikacji wyników wszystkich badań mediów. Planowane jest również ujednolicenie standardów materiałów promocyjnych dotyczących badań poszczególnych mediów oraz warsztaty dla dziennikarzy i innych osób kształtujących opinię branżową w zakresie badań. 

 

Wróć 

Partnerzy

Partnerzy

-->