Metodologia Badania PBC

Metodologia

Projekt badawczy PBC jest obowiązującym na rynku polskim standardem badań czytelnictwa prasy, akceptowanym zarówno przez wydawców, agencje reklamowe jak i domy mediowe.

 

czytaj dalej...

Badanie czytelnictwa realizowane jest obecnie na próbie 20.000 respondentów w roku i obejmujące okolo 170 tytułów prasowych. Metodologia Badania została przygotowana przez Zespół Ekspertów PBC m.in. w oparciu o międzynarodowe standardy wypracowane przez National Readership Surveys w Wielkiej Brytanii, EMNID Institut GmbH w Niemczech oraz Centre d'Etudes des Supports de Publicite we Francji. Istotne znaczenie dla ostatecznego kształtu przyjętej przez PBC metodologii miały również doświadczenia wydawców prasy w Polsce i instytutu badawczego Millward Brown - wykonawcy badania.

Populacja badana i próba

Polskie Badania Czytelnictwa opisują czytelnictwo wśród populacji Polaków w wieku 15-75 lat.

 

czytaj dalej...

Sposób gromadzenia danych

Realizacja badania PBC odbywa się według następującego schematu.

 

czytaj dalej...

 

Ankieter podczas wizyty pod adresem wylosowanym do badania przeprowadza dobór respondneta wedle schematu siatki Kisha i realizuje z nią wywiad metodą face-to-face dotyczącą czytelnictwa prasy. W ankiecie prasowej znajdują się również pytania dotyczące zainteresowań tematami w prasie oraz pytania "metryczkowe" dotyczące charakterystyki społeczno-demograficznej respondenta oraz wybranych preferencji, postaw i zachowań konsumenckich. Wywiad realizowany jest przy pomocy komputera. Zastosowana technika CAPI (Compter Assisted Personal Interview) minimalizuje błędy ankieterskie oraz te powstałe przy wprowadzaniu danych do bazy.

Tylko osoby wylosowane do badania mogą udzielać odpowiedzi. Ankieterzy robią wszystko by właśnie ze wskazanymi osobami wywiad przeprowadzić, w tym celu przychodzą pod wskazany adres, by potencjalnego respondenta zastać, czasem wielokrotnie, w różnych porach dnia.


Pytania o czytelnictwo wspomagane są wyświetlanymi na monitorze winietami pism. Ten rodzaj prezentowanych kart został na drodze wielu badań pilotażowych uznany za najbardziej wiarygodny. Ponieważ kolejność wyświetlania winiet reguluje program, jest ona w pełni losowa.

tl_files/zdjecia/winiety.JPG

Realizacja

Wybór instytutu odpowiedzialnego za realizację badań został dokonany przez spółkę PBC w wyniku dogłębnej analizy ofert.

 

czytaj dalej... 

Partnerzy

Partnerzy

-->