Czytelnictwo CCS
Wyniki Badania PBC za okres wrzesień 2016 - luty 2017

 

Zestawienia czytelnictwa (Czytelnictwo Cyklu Sezonowego),
Populacja - Polacy w wieku 15-75 - 30.136.052 osób.

 

Przypominamy użytkownikom, że zgodnie z zaleceniami PBC nie należy posługiwać się wynikami tego badania bez zachowania reguł wnioskowania statystycznego. Szczególnie poważny błąd może zostać popełniony w przypadku, kiedy nieistotna statystycznie różnica między dwoma wskaźnikami czytelnictwa jest interpretowana jako różnica w poziomie czytelnictwa mimo, iż mieści się ona w granicach błędu na poziomie ufności 95%. 

Partnerzy

Partnerzy