×

Reklama kontekstowa w prasie – badanie eyetrackingowe

Badanie miało na celu porównanie postrzegalności reklam dopasowanych tematycznie do treści redakcyjnych ze standardową reklamą.

Wyniki

Oznaczenie wyników badania przy publikacji

Badanie PBC, realizacja GFK Polonia, badanie eyetracker wśród czytelników dzienników, N=60, fiksacje powyżej 180 ms.

Metodologia badania

Obie grupy czytelników dzienników charakteryzowały te same cechy społeczno- demograficzne.

Główne zadanie polegało na sprawdzeniu ewentualnych różnic (czas i liczba spojrzeń, wielkość źrenicy) w postrzeganiu reklam kontekstowych, czyli takich które odpowiadały swoją tematyką prezentowanym treściom/artykułom  redakcyjnym , oraz reklam bez kontekstu, które nie były powiązane z prezentowanymi artykułami.

Metodologia – przebieg badania

Reklamy były prezentowane w sposób „eksperymentalny”. Polegało to na wyświetleniu jednemu czytelnikowi dzienników  reklamy kontekstowej, innemu respondentowi reklamy bez kontekstu – obie wersje reklam były wyświetlane w tym samym miejscu w danym dzienniku. Reklamy były wyświetlane w sposób losowy.

Metodologia – sprzęt

Fiksacja to inaczej mówiąc zatrzymanie ruchu gałki ocznej w danym miejscu (miejsce o najlepszej ostrości).

Dzięki zaawansowanym algorytmom śledzenia wzroku możliwe było obliczenie:

  • przeciętną długość długich  fiksacji (pow.180ms) – czyli średniego czasu trwania spojrzenia związanego z realnym przetwarzaniem informacji lub aktywnym ich poszukiwaniem,
  • liczbę fiksacji – czyli liczebność pojedynczych spojrzeń (pow. 180 ms),
  • szerokości źrenicy- gdzie wyższa wartość oznaczała pobudzenie lub wysiłek umysłowy (spojrzenia pow. 180 ms).